| |     ћирилица | english  
Naslovna
Česta pitanja stranaka

Šta mi je potrebno od dokumenata i kad najranije mogu da podnesem zahtev za nov pasoš.
 

Termin za podnošenje zahteva za novu putnu ispravu možete zakazati preko i-mejla :  pasos@gksrbfra.de

Prilikom podnošenja zahteva za pasoš, potrebno je priložiti
- Prethodnu putnu ispravu
- Dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj
- Taksa za novi pasoš iznosi 66,00 evra, i plaća se u EC karticom na šalteru konzulata.

Prilikom podnošenja zahteva za pasoš nije potrebno priložiti Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu (stranke  potpisuju saglasnost da se navedena dokumenta pribave službenim putem), osim u slučajevima promene prezimena usled zaključenja braka, izrade prvog pasoša za dete i drugim slučajevima gde je došlo do promene podataka.

Postupak obrade zahteva i izdavanja nove putne isprave iznosi do 60 dana.
Zahtev za nov pasoš može se podneti najranije sedam meseci pre isteka aktuelnog pasoša.

 


Želeo bih da zakažem termin za predaju dokumenata.

U GK Frankfurt nije neophodno zakazivanje termina za podnošenje zahteva iz konzularno-pravne oblasti, osim kada su u pitanju zahtevi za overu nasledničkih izjava i zahtevi za pasoš.Potrebna su mi dokumenta iz Srbije. Da li mogu da ih pribavim preko konzulata?

Posredstvom GK Frankfurt možete pribaviti izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih (na domaćem ili na internacionalnom obrascu) koje se vode kod matičnih službi u Republici Srbiji, kao i uverenje o državljanstvu Republike Srbije, uverenje o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o nekažnjavanju. U postupku pribavljanja navedenih dokumenata posredstvom konzulata, ne postoji mogućnost nadovere istih pečatom APOSTILLE.

Takse za pribavljanje dokumenata možete videti u cenovniku istaknutom na internet strani konzulata.
Da li mogu da overim saglasnost da moje maloletno dete može putovati u inostranstvo sa ocem/majkom ?

GK Frankfurt može overiti potpis na vašoj javnoj ispravi-izjavi kojom dajete saglasnost da vaše maloletno dete može putovati sa drugim roditeljem ili trećim licem.

Sa sobom ponesite važeći pasoš/ličnu kartu Republike Srbije, a taksa za overu saglasnosti iznosi 42 evra i pllaća se EC karticom.Koja je procedura podnošenja zahteva za pasoš za maloletno dete?

U konzulatu možete podneti zahtev za izdavanje nove putne isprave za vaše maloletno dete, koje mora biti prisutno radi fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju.

Potrebna su sledeća dokumenta

- Važeće putne isprave roditelja
- Dokaz o regulisanom boravku deteta i roditelja u SR Nemačkoj
- Prethodna putna isprava deteta (ukoliko postoji)


Ukoliko je otac upisan u IMKR deteta, potrebno je prisustvo oba roditelja; prisustvo jednog roditelja, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja; prisustvo jednog roditelja koji ima odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju poneti i odluku suda).

Taksa za zahtev za izdavanje pasoša iznosi 67 evra i plaća se EC karticom, na šalteru konzulata.

Zahtev za novi pasoš može se podneti najranije sedam meseci pre isteka aktuelnog pasoša.
Izgubio sam pasoš, želim da putujem za Srbiju.

U slučaju gubitka pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici prema mestu vašeg boravka u SR Nemačkoj, radi podnošenja prijave gubitka putne isprave – Verlustanzeige, i pribavljanja odgovarajuće potvrde o tome.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga morate hitno putovati u Republiku Srbiju, konzulat vam može izdati putni list, kao putnu ispravu kratkog roka trajanja koja služi samo za odlazak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja. U tu svrhu potrebne su vam dve slike i potvrda o gubitku pasoša – Verlustanzeige, a konzularna taksa za zahtev iznosi 43 evra i plaća se EC karticom.

Ukoliko želite podneti zahtev za izdavanje novog pasoša, potrebno je da dostavite potvrdu o gubitku pasoša – Verlustanzeige i dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj, a konzularna taksa za ovaj zahtev iznosi 88 evra i plaća se EC karticom.
Želeo bih da podnesem zahtev za produženje vozačke dozvole. Da li mogu to da uradim u konzulatu?

Zahtevi za izdavanje, produženje ili zamenu vozačke dozvole se ne mogu predati u konzulatu, već samo neposredno kod nadležne policijske uprave u Republici Srbiji, prema mestu vašeg prijavljenog prebivališta.Želeo bih da se venčam u konzulatu.

U konzulatu brak mogu zaključiti samo državljani Republike Srbije. Potrebno je da budući bračni drugovi dođu lično u konzulat, radi zakazivanja termina za venčanje.

Za sklapanje braka potrebna je sledeća dokumentacija:


- Važeći pasoši RS oba supružnika
- Kopije pasoša dva svedoka (pasoši R. Srbije)

Druga potrebna dokumentacija za zaključenje braka biće pribavljena službenim putem, na osnovu vaše pisane saglasnosti. 


Taksa za sklapanje braka iznosi 142 EUR i plaća se EC karticom na šalteru konzulata.Želeo bih da podnesem zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije.

Preko konzulata stranke mogu podneti zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije a
uz zahtev je potrebno priložiti sledeća dokumenta:

- važeći pasoš Republike Srbije
- garancija o prijemu u nemačko državljanstvo (original overen pečatom APOSTILLE), sa prevodom na srpski jezik ili rešenje o prijemu u nemačko državljanstvo (overena kopija overena pečatom APOSTILLE), sa prevodom na srpski jezik. 

Taksa za otpust iz državljanstva Republike Srbije iznosi 504 evra i plaća se EC karticom prilikom podnošenja zahteva.

Punoletni državljani R. Srbije muškog pola, dužni su da pre podnošenja zahteva za otpust, regulišu vojnu obavezu, odnosno budu uvedeni u vojnu evidenciju kod nadležnog centra Ministarstva odbrane. Molbu za upis u vojnu evidenciju mogu podneti preko konzulata, a konzularna taksa za uvođenje u vojnu evidenciju iznosi 3 evra i plaća se EC karticom.Želeo bih da prijavim novorođeno dete.

Prijavu rođenja deteta u inostranstvu i zahtev za upis u knjige državljana R. Srbije možete podneti preko konzulata, uz sledeću dokumentaciju:

-Važeći pasoši oba roditelja (prisustvo oba roditelja prilikom podnošenja zahteva)
- Izvod iz matične knjige rođenih za dete, na internacionalnom obrascu, ne stariji od šest meseci
- Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, odnosno Zapisnik o priznavanju očinstva pred nadležnim nemačkim organom (original ili overena kopija) sa pečatom APOSTILLE i prevodom na srpski jezik ako roditelji nisu u braku

Taksa za prijavu rođenja iznosi 10 evra i plaća se EC karticom na šalteru konzulata.

Po upisu deteta u nadležnu matičnu knjigu rođenih u R. Srbiji i pribavljanju srpskog izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, roditelji mogu zajedno podneti zahtev za izdavanje pasoša za dete, ukoliko porodica ima regulisan boravak u SR Nemačkoj.Venčala sam se u SR Nemačkoj i želim da prijavim brak.

Preko konzulata možete podneti prijavu činjenice sklopljenog braka u inostranstvu.
Potrebna vam je sledeća dokumentacija:

- Važeći pasoš RS
- Izvod iz matične knjige venčanih, na internacionalnom obrascu, ne stariji od šest meseci
- Kopija pasoša supružnika

Taksa za prijavu braka iznosi 15 evra i plaća se EC karticom na šalteru konzulata.

Po upisu činjenice o sklopljenom braku u inostranstvu u nadležnu matičnu knjigu rođenih i venčanih u R. Srbiji i pribavljanju srpskog izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu na novo (udato) prezime, možete podneti zahtev za izdavanje novog pasoša.Potrebno mi je uverenje o nekažnjavanju.

Preko konzulata možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o nekažnjavanju (Führungszeugnis). Zahtev se podnosi lično, uz važeći pasoš Republike Srbije, a konzularna taksa iznosi 33 evra i plaća se EC karticom na šalteru konzulata.
Razvela sam se u SR Nemačkoj. Da li kod vas mogu da podnesem zahtev za priznanje strane sudske odluke?

Zahtev za priznavanje inostrane sudske odluke o razvodu braka ne možete podneti preko konzulata, već samo direktno kod nadležnog suda u R. Srbiji, po mestu vašeg prijavljenog prebivališta.

Za navedeni zahtev neophodan vam je original presude, overen pečatom APOSTILLE i sa zvaničnim prevodom na srpski jezik.


Verzija za štampu
Dijaspora
O dijaspori i Srbima u regionu
Klubovi
Mediji
Dopunska nastava
SPC
Česta pitanja stranaka
Vojni memorijali