| |     ћирилица | english  
Naslovna
Putne isprave

PUTNE ISPRAVE

Biometrijski pasoši


Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu sme da koristi samo lice na čije ime je izdata.


Termin za podnošenje zahteva za novu putnu ispravu možete zakazati preko mejla pasos@gksrbfra.de 

(Uz i-mejl molimo da priložite skeniranu prvu stranu pasoša sa podacima, karticu o regulisanom boravku, odnosno nalepnicu u pasošu, kao i vaš kontakt telefon). 

Zahtev za nove putne isprave u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Frankfurtu mogu podneti samo državljani Republike Srbije koji imaju boravak na području pokrajina Hesen, Rainland Pfalc i Zarland.

Za preuzimanje pasoša nije potreban poseban termin.Podnošenje zahteva za biometrijski pasoš

Prilikom podnošenja zahteva za pasoš, potrebno je priložiti i sledeća dokumenta u originalu:

• Izvod iz matične knjige rođenih (srpski izvod na domaćem obrascu) i Uverenje o državljanstvu (ukoliko ne posedujete navedena dokumenta, prilikom podnošenja zahteva za pasoš potpisaćete saglasnost da se ta dokumenta pribave službenim putem)
• Dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj
• Prethodna putna isprava
• Taksa za novi pasoš iznosi 66,00 evra, i plaća se u gotovom novcu na šalteru konzulata.

Postupak obrade zahteva i izdavanja nove putne isprave iznosi do 60 dana.
Zahtev za nov pasoš može se podneti najranije šest meseci pre isteka aktuelnog pasoša.

Napomena: Potrebno je da stranke koje su rodjene na teritoriji bivših jugoslovenskih republika i poseduju Izvode iz matične knjige rođenih iz bivših republika SFRJ, pre podnošenja zahteva za pasoš provere kod nadležne matične službe da li su upisani u matičnu knjigu rođenih Republike Srbije, i ukoliko nisu bez odlaganja pokrenu postupak upisa.
Ukoliko ne postupe po navedenom, nadležne policijske uprave MUP R Srbije koje budu rešavale po zahtevima za izdavanje putnih isprava državljana podnetih preko DKP-a, zahtevaće dopunu zahteva ažuriranim podacima o upisu u matične knjige R. Srbije.


Podnošenje zahteva za maloletnu decu


Dete, bez obzira na godine starosti, dobija vlastitu putnu ispravu i ne može se upisati u putnu ispravu roditelja.
Za maloletna lica, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili, ukoliko je jedan sprečen, potrebno je dostaviti njegovu pisanu saglasnost overenu od strane nadležnog organa.
Ukoliko samo jedan roditelj vrši roditeljsko pravo, prilikom podnošenja zahteva za pasoš za dete, mora dostaviti sudsku odluku kojom je dodeljeno pravo roditeljskog staranja nad detetom.

Maloletna deca moraju biti prisutna radi fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju.


Napomena


Za novorođenu decu u inostranstvu, zahtev za pasoš se podnosi tek kada se činjenica rođenja upiše u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana kod nadležne matične službe u Republici Srbiji,
Za lica koja sklope brak pred inostranim organom, zahtev za pasoš se podnosi tek kad se činjenica zaključenja braka upiše u matične knjige venčanih, odnosno knjige rođenih u Republici Srbiji.


Gubitak putne isprave

U slučaju gubitka putne isprave, prilikom podnošenja zahteva za nov pasoš, pored gore navedenih dokumenata, potrebno je dostaviti i potvrdu od nemačke policijske službe o gubitku pasoša (Verlustanzeige).Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari