| |     ћирилица | english  
Naslovna
Državljanstvo

Pitanja državljanstva regulisana su Zakonom o državljanstvu Republike Srbije i Zakonom o izmenama Zakona o državljanstvu Republike Srbije.


KAKO STIČETE DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

I Sticanje državljanstva poreklom

II Sticanje državljanstva prijemom

III Državljanin Republike Srbije možete postati, pod određenim uslovima, upisom u evidencije državljana Srbije

KAKO PRESTAJE DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

Prestanak državljanstva Republike Srbije otpustom

Prestanak državljanstva odricanjem

OTPUŠTENI STE IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE, A ŽELITE DA GA PONOVO STEKNETE

NEMATE REGULISAN DRŽAVLJANSKI STATUS

GDE PREDAJETE ZAHTEV I KO ODLUČUJE
 

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.

 

1. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

Uz zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije potrebno je da se prilože sledeća dokumenta:

- važeći pasoš Republike Srbije

-  izvod iz matične knjige rođenih (srpski, ne stariji od šest meseci)

-  uverenje o državljanstvu RS ( ne starije od šest meseci)

- Garancija o prijemu u nemačko državljanstvo (original overen pečatom APOSTILLE), sa prevodom na srpski jezik

ili Rešenje o prijemu u nemačko državljanstvo(overena kopija overena pečatom APOSTILLE), sa prevodom na srpski jezik

Prevod dokumenata izdatih od strane nadležnih nemačkih organa može se izvršiti u konzulatu, i taksa iznosi 50 evra.

Taksa za otpust iz državljanstva Republike Srbije iznosi 466 evra i plaća se u gotovom novcu prilikom podnošenja zahteva.

 

Državljani RS koji su napunili 18 godina dužni su da pre podnošenja zahteva za otpust, regulišu vojnu obavezu, odnosno budu uvedeni u vojnu evidenciju kod nadležnog centra Ministarstva odbrane. Molbu za upis u vojnu evidenciju mogu podneti preko konzulata, a taksa za uvođenje iznosi 2 evra. 

 

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari