| |     ћирилица | english  
Naslovna
Overa dokumenata

Za overe dokumenata

punomoćja za promet nepokretnosti (u formi solemnizacione klauzule)

punomoćja za davanje založne izjave (u formi javnobeležničkog zapisa)

nasledničkih izjava, odnosno punomoćja za davanje nasledničkih izjava--                                         --------------------------------

potrebno je da stranke pošalju i-mejl sa naznakom „overa dokumenata“ na info@gksrbfra.de    

i u prilogu dostave tekst punomoćja u pdf/word formatu, skeniranu prvu stranu pasoša i broj mobilnog telefona (radi dogovora oko termina za overu). 

 


Za overe drugih dokumenata koje se vrše u formi overe potpisa, npr.  punomoćja(koja se ne odnose na promet nepokretnosti), saglasnosti, izjava i dr.  nije potrebno zakazivati termin.
 

 

 

Legalizacija javnih isprava za upotrebu u inostranstvu

 

Nemačka je, kao i Srbija, potpisnica i Bečke konvencije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika iz 1976. godine i, u skladu sa tim, pred nemačkim organima se mogu upotrebljavati izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih izdati od strane organa Republike Srbije na višejezičnom obrascu (kao i obrnuto, izvodi iz MK izdati u Nemačkoj na višejezičnom obrascu mogu se upotrebiti u Srbiji).


Nemačka je, kao i Srbija, potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, prema kojoj je javna isprava overena pečatom  ”Apostille”    podobna za upotrebu u svim državama potpisnicama Haške konvencije. 
Overa pečatom “Apostille”  vrši se isključivo od strane nadležnih organa koji se nalaze u zemlji u kojoj je izdata javna isprava.
Overu pečatom ”Apostille” dokumenata izdatih u Srbiji vrši osnovni sud nadležan za teritoriju sedišta organa  koji je takvu ispravu izdao, odnosno, overio potpis na privatnoj ispravi (izjavi, punomoćju i dr).
 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Generalnom konzulatu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari